Back To Top

serce1.jpg
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
Time school Time schoolTime schoolTime schoolTime schoolTime school

Komunikaty

1. Zebranie organizacyjne dla rodziców pierwszoklasistów odbędzie się 26 sierpnia 2019 roku (poniedziałek) o godzinie 16:30.

2. Zebranie dla rodziców grup przedszkolnych odbędzie się 28 sierpnia 2019 roku (środa) o godzinie 16:30.

3. Rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020 odbędzie się 2 września 2019 roku (poniedziałek) wg planu:

  • klasy 1 - 3 przychodzą do szkoły na godzinę 8:00, następnie o godzinie 9:00 Msza Święta,
  • klasy 4 - 8 o godzinie 9:00 zaczynają w kościele Mszą Świętą, około godziny 10:00 spotkanie w szkole.

pdf2

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2018/2019 w ZSP w Międzyrzeczu

1.      

Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

3 września 2018 r.

2.      

Zimowa przerwa świąteczna

23- 31 grudnia 2018 r.

3.      

Ostateczny termin wpisania do dziennika ocen śródrocznych

 10  stycznia 2019 r.

4.      

Konferencja klasyfikacja śródroczna

11 stycznia 2019 r.

5.      

Koniec I półrocza

 15 stycznia 2019 r.

6.      

Ferie zimowe

 11 luty – 24 luty2019 r.                                                                                                                                                                       

7.      

Wiosenna przerwa świąteczna

18 kwietnia – 23 kwietnia 2019 r

8.      

Egzamin ósmoklasisty: - język polski

                                         - matematyka

                                         - język obcy nowożytny

Dodatkowy termin: język polski

                                - matematyka

                                -  język obcy nowożytny

15 kwietnia 2019 r.

16 kwietnia 2019 r.

17 kwietnia 2019 r.

 

3 czerwca 2019 r.

4 czerwca 2019 r.

5 czerwca 2019 r.

9.      

Informowanie rodziców o zagrożeniu roczną oceną niedostateczną z przedmiotów i roczną oceną naganną zachowania do

 

17 maja 2019 r.

10.  

Poinformowanie rodziców uczniów o wystawionych przewidywanych ocenach rocznych w systemie mobidziennika

 11 czerwca 2019 r

11.  

Ostateczny termin wpisania do dziennika ocen rocznych

 17 czerwca 2019 r.

12.  

Konferencja klasyfikacyjna roczna

 18 czerwca 2019 r.

13.  

Konferencja podsumowująca

 21 czerwca 2019 r.

14.  

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych

 21 czerwca 2019 r.

15.  

Ferie letnie

22 czerwca – 31 sierpnia 2019 r.

Zebrania i konsultacje z rodzicami:

 

12 wrzesień 2018 r.

Zebranie ogólne, zebranie organizacyjne

2 październik 2018 r.

Konsultacje

6 listopad 2018 r.

Konsultacje

4 grudnia 2018 r.

Konsultacje

15 styczeń 2018 r.

Wywiadówka – klasyfikacja śródroczna

5 luty 2019 r.

Konsultacje

5 marzec 2019 r.

Konsultacje

2 kwiecień 2019 r.

Konsultacje

7 maj 2019 r.

Konsultacje

11 czerwiec 2019 r.

Wywiadówka

 

Nauczyciel może wyznaczyć dodatkowy termin zabrania z rodzicami.

 

 

Planowane konferencje Rady Pedagogicznej

 

14 wrzesień 2018 r.

Konferencja organizacyjna

 20 listopad 2018

Konferencja szkoleniowa (WDN)

11 styczeń 2019 r.

Konferencja klasyfikacyjna śródroczna

24 styczeń 2019 r.

Konferencja plenarna

18 czerwiec 2019 r.

Konferencja klasyfikacyjna

21 czerwca 2019 r.

Konferencja podsumowująca

 

Inne konferencje – w miarę potrzeb po uprzednim poinformowaniu przez dyrektora. 

 

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych :

 

  • 31 październik 2018 – święto Reformacji ( przed dniem Wszystkich Świętych)
  • 2 listopad 2018
  • 15, 16, 17  kwiecień  2019  (Egzamin ósmoklasisty)
  •  29 kwiecień 2019 (poniedziałek)
  •  30 kwiecień 2019 (wtorek)
  • 2 maja 2019 ( czwartek )

mobidziennik logo szkola z klasa

wiarygodna szkola

codeweek
stopwf sko logo
pola nadziei jakosc
GóraGrosza owocewszkole
pilotaz program unicef
mistrzowiekodowania EdukacjaInspiracja

Copyright © 2019 Zespół Szkolno-Przedszkolny w Międzyrzeczu Górnym Rights Reserved.