Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
Time school Time schoolTime schoolTime schoolTime schoolTime school

  • Zasady rekrutacji do przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych Gminy Jasienica na rok szkolny 2019/2020.  pdf2
  • Zarządzenie Wójta Gminy Jasienica dot. rekrutacji na rok szkolny 2019/2020.  pdf2

 

Dokumenty do rekrutacji:

  • Zgłoszenie do pierwszej klasy: pdf2   doc icon
  • Klauzula informacyjna - umieszczamy w zgłoszeniu dziecka do klasy pierwszej szkoły podstawowej: pdf2  doc icon
  • Wniosek do przedszkola: pdf2  doc icon
  • Klauzula informacyjna - umieszczamy we wniosku o przyjęcie do przedszkola: pdf2  doc icon
  • Wniosek do I klasy spoza obwodupdf2  doc icon
  • Klauzula informacyjna - umieszczamy we wniosku o przyjęcie dziecka spoza obwodu do klasy pierwszej szkoły podstawowej: pdf2  doc icon
  • Oświadczenie rodzica o zatrudnieniu, prowadzeniu działalności gospodarczej lub pobieraniu nauki w systemie dziennym: pdf2  doc icon

mobidziennik logo szkola z klasa

wiarygodna szkola

codeweek
stopwf sko logo
pola nadziei jakosc
GóraGrosza owocewszkole
pilotaz program unicef
mistrzowiekodowania EdukacjaInspiracja
maszuwage  logo LS

Copyright © 2019 Zespół Szkolno-Przedszkolny w Międzyrzeczu Górnym Rights Reserved.