Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
Time school Time schoolTime schoolTime schoolTime schoolTime school

Wyciąg z regulaminu stołówki szkolnej:

1. Wpłatę za wyżywienie wnosi się za cały miesiąc z góry, do 10 dnia każdego miesiąca na konto nr:

73 8117 0003 0030 3879 2000 0040

2. Datą dokonania wpłaty jest dzień, w którym środki wpłyną na rachunek szkoły.

3. W tytule wpłaty należy podać imię i nazwisko dziecka, klasę, miesiąc za który dokonywana jest wpłata oraz dopisek SZKOŁA lub PRZEDSZKOLE. Brak wpłaty na koncie szkoły skutkować będzie skreśleniem dziecka z listy obiadowej.

4. W przypadku wnoszenia opłat za posiłki dla uczniów przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jasienicy, zasady i terminy dokonywania tych opłat regulują zapisy odrębnych porozumień zawartych pomiędzy Ośrodkiem, a szkołą prowadzącą stołówkę

REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ 

W ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM 

W MIĘDZYRZECZU GÓRNYM   pdf2

warsztaty swietlicaNa świetlicy organizowane są warsztaty ekologiczne mające na celu zwrócenie uwagi na lokalne problemy środowiskowe takie jak smog, segregacja odpadów i zanieczyszczenia atmosfery. Dzieci przebywające na świetlicy mają możliwość udziału w akcjach i konkursach poruszających tą tematykę, samodzielnego badania stanu przyrody Międzyrzecza Górnego poprzez doświadczenia i eksperymenty. Obecnie uczniowie pracują nad przygotowaniem makiety "NIE dla smogu".

pozalek swietlica

 Zajęcia pozalekcyjne - kółko przyrodnicze: "Kolorowo-Naukowo" dla dzieci przebywających na świetlicy.

Zajęcia odbywają się w każdy piątek godz. 10.00 - 11.00

Cele zajęć: poznawanie oraz pogłębianie wiadomości oraz umiejętności przyrodniczych uczniów poprzez samodzielne przeprowadzanie doświadczeń z dziedziny biologii, chemii, fizyki oraz geografii. Uczniowie badają oraz zgłębiają tajniki świata przyrody poprzez eksperymenty, pokazy naukowe, ćwiczenia i zajęcia terenowe.

swietlica

 

 

 

 

 

 

 

Poniedziałek 6.30 - 16.30

Wtorek 6.30 - 16.30

Środa 6.30 - 16.30

Czwartek 6.30 - 16.30

Piątek 6.30 - 16.30

mobidziennik logo szkola z klasa

wiarygodna szkola

codeweek
stopwf sko logo
pola nadziei jakosc
GóraGrosza owocewszkole
pilotaz program unicef
mistrzowiekodowania EdukacjaInspiracja
maszuwage  

Copyright © 2019 Zespół Szkolno-Przedszkolny w Międzyrzeczu Górnym Rights Reserved.