Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
Time school Time schoolTime schoolTime schoolTime schoolTime school

Świetlica

 

Zapraszamy na stronę 

https://padlet.com/irenabujak6/oyzf4pfgzpvr 

po między innymi takie oto materiały świetlicowe:

WITAJCE WAKACJE

ŚWIAT BAŚNI

DZIEŃ DZIECKA

DZIEŃ MATKI

ŚWIAT ZWIERZĄT

KSIĄŻKA - MOIM PRZYJACIELEM

POLSKA - MOJA OJCZYZNA

DZIEŃ ZIEMI

ŚWIĘTA WIELKANOCNE

PRZYRODA WOKÓŁ NAS

zajprzyrodniczeCo miesiąc na świetlicy organizowane są zajęcia przyrodnicze, których celem jest poznawanie świata przyrody poprzez udział dzieci w pokazach i eksperymentach biologicznych, chemicznych i fizycznych oraz zajęciach terenowych.

swietlica

Dwa razy na semestr na świetlicy są organizowane zajęcia z pierwszej pomocy. Ich celem jest przybliżenie dzieciom zasad postępowania w nagłych wypadkach oraz ćwiczenie umiejętności udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Zajęcia przeprowadziły uczennice klasy 6 a: Anna Ledwoń, Zuzanna Kłoda, Anna Nowrotek. Oprócz części teoretycznej dzieci przebywające na świetlicy miały możliwość uczestniczenia w praktycznych warsztatach.

Wyciąg z regulaminu stołówki szkolnej:

1. Wpłatę za wyżywienie wnosi się za cały miesiąc z góry, do 10 dnia każdego miesiąca na konto nr:

73 8117 0003 0030 3879 2000 0040

2. Datą dokonania wpłaty jest dzień, w którym środki wpłyną na rachunek szkoły.

3. W tytule wpłaty należy podać imię i nazwisko dziecka, klasę, miesiąc za który dokonywana jest wpłata oraz dopisek SZKOŁA lub PRZEDSZKOLE. Brak wpłaty na koncie szkoły skutkować będzie skreśleniem dziecka z listy obiadowej.

4. W przypadku wnoszenia opłat za posiłki dla uczniów przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jasienicy, zasady i terminy dokonywania tych opłat regulują zapisy odrębnych porozumień zawartych pomiędzy Ośrodkiem, a szkołą prowadzącą stołówkę

REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ 

W ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM 

W MIĘDZYRZECZU GÓRNYM   pdf2

swietlica

 

 

 

 

 

 

 

Poniedziałek 6.30 - 16.30

Wtorek 6.30 - 16.30

Środa 6.30 - 16.30

Czwartek 6.30 - 16.30

Piątek 6.30 - 16.30

mobidziennik logo szkola z klasa

wiarygodna szkola

codeweek
stopwf sko logo
pola nadziei jakosc
GóraGrosza owocewszkole
pilotaz program unicef
mistrzowiekodowania EdukacjaInspiracja
maszuwage  logo LS

Copyright © 2020 Szkolno-Przedszkolny w Międzyrzeczu Górnym Rights Reserved.