Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
Time school Time schoolTime schoolTime schoolTime schoolTime school

Świetlica

zajprzyrodniczeCo miesiąc na świetlicy organizowane są zajęcia przyrodnicze, których celem jest poznawanie świata przyrody poprzez udział dzieci w pokazach i eksperymentach biologicznych, chemicznych i fizycznych oraz zajęciach terenowych.

swietlica

Dwa razy na semestr na świetlicy są organizowane zajęcia z pierwszej pomocy. Ich celem jest przybliżenie dzieciom zasad postępowania w nagłych wypadkach oraz ćwiczenie umiejętności udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Zajęcia przeprowadziły uczennice klasy 6 a: Anna Ledwoń, Zuzanna Kłoda, Anna Nowrotek. Oprócz części teoretycznej dzieci przebywające na świetlicy miały możliwość uczestniczenia w praktycznych warsztatach.

Wyciąg z regulaminu stołówki szkolnej:

1. Wpłatę za wyżywienie wnosi się za cały miesiąc z góry, do 10 dnia każdego miesiąca na konto nr:

73 8117 0003 0030 3879 2000 0040

2. Datą dokonania wpłaty jest dzień, w którym środki wpłyną na rachunek szkoły.

3. W tytule wpłaty należy podać imię i nazwisko dziecka, klasę, miesiąc za który dokonywana jest wpłata oraz dopisek SZKOŁA lub PRZEDSZKOLE. Brak wpłaty na koncie szkoły skutkować będzie skreśleniem dziecka z listy obiadowej.

4. W przypadku wnoszenia opłat za posiłki dla uczniów przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jasienicy, zasady i terminy dokonywania tych opłat regulują zapisy odrębnych porozumień zawartych pomiędzy Ośrodkiem, a szkołą prowadzącą stołówkę

REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ 

W ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM 

W MIĘDZYRZECZU GÓRNYM   pdf2

swietlica

 

 

 

 

 

 

 

Poniedziałek 6.30 - 16.30

Wtorek 6.30 - 16.30

Środa 6.30 - 16.30

Czwartek 6.30 - 16.30

Piątek 6.30 - 16.30

mobidziennik logo szkola z klasa

wiarygodna szkola

codeweek
stopwf sko logo
pola nadziei jakosc
GóraGrosza owocewszkole
pilotaz program unicef
mistrzowiekodowania EdukacjaInspiracja
maszuwage  logo LS

Copyright © 2022 Szkolno-Przedszkolny w Międzyrzeczu Górnym Rights Reserved.